อาชีพอิสระ คือใคร และทำอะไร

นายหน้าบุคคล จะเป็นใครก็ได้ที่ต้องการหารายได้เพิ่ม อีกหนึ่งช่องทางจากการทำงานประจำ ไม่ว่าจะเป็น นักศึกษา พนักงานประจำ อาชีพอิสระ ตรอ. หรือ หน้าร้านต่างๆ แต่ต้องมีใบอนุญาตนายหน้า ในการ ขายด้วย

นายหน้าบุคคลจะทำหน้าที่เป็นตัวกลาง ในการนำเสนอ ประกันภัยระหว่าง ASN กับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้ รับผลประโยชน์ ในการซื้อประกันภัยอย่างคุ้มค่าและ นายหน้าบุคคล จะได้รับค่าตอบแทนสูงเช่นกัน

สมัครเป็นนายหน้าบุคคล