เกี่ยวกับ ASN PROMPT

ASN PROMPT คือ อะไร ?

ASN PROMPT คือ แพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ สำหรับนายหน้าบุคคล พัฒนาโดยบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) (“ASN”) โดยนายหน้าบุคคลสามารถนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยโดยเปรียบเทียบแผนประกันภัยกับบริษัทชั้นนำได้มากกว่า 30 บริษัท แพลตฟอร์ม ASN PROMPT ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย และสะดวกผ่านอุปกรณ์มือถือหรือแทบเล็ต โดยนายหน้าบุคคลสามารถเลือกซื้อและชำระเงินด้วยความปลอดภัยผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านช่องทางการชำระเงินหลากหลายช่องทาง หลังชำระเงินและยอดเงินได้เข้าบัญชีบริษัทแล้วนายหน้าบุคคลและลูกค้าของนายหน้า จะได้รับกรมธรรม์ทางอีเมล์ รวมถึงความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์จะเกิดขึ้นทันที นอกจากนี้แล้วแพลตฟอร์ม ASN PROMPT ยังมีระบบการแจ้งเตือนต่ออายุประกันภัย ล่วงหน้า 45-60 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายหน้าในการเสนอขายประกันภัยต่ออายุ ระบบบันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย เพื่อใช้อ้างอิงในการปิดการขายที่มีประสิทธิภาพและระบบบริหารจัดการทีมขายเพื่อรองรับการขยายทีมงาน


แพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ ASN PROMPT ดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai และถือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทะเบียนเลขที่ ว00027/2548 และ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ถือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ทะเบียนเลขที่ ช 00003/2551 ภายใต้การกำกับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ.

เพื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ ASN PROMPT ต้องทำอย่างไร และมีค่าใช้จ่ายไหม ?

นายหน้าบุคคลสมัครเข้าใช้งานในระบบ ASN PROMPT ได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เพียงแต่นายหน้าบุคคลต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยที่ไม่หมดอายุ ส่วนวิธีสมัครนายหน้าบุคคลเพียงปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆต่อไปนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ ASN PROMPT ที่ www.asnprompt.com
 • เมื่อเข้าสู่ระบบครั้งแรก นายหน้าบุคคลต้องสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (USER ID) และตั้งรหัสผ่าน (PASSWORD)
 • ยอมรับในเงื่อนไขการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เงื่อนไขการเป็นนายหน้าบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัว
 • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลและอัปโหลดสำเนาใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยที่ยังไม่หมดอายุ

เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลจากนายหน้าบุคคลแล้วบริษัทจะทำการตรวจสอบใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยกับฐานข้อมูลของ คปภ. เพื่อยืนยันความเป็นนายหน้าบุคคล หลังจากนั้นภายในไม่เกิน 1 ชั่วโมง นายหน้าบุคคลก็จะสามารถเข้าใช้งานในแพลตฟอร์มได้ สะดวก ง่าย และปลอดภัย

ทำไมเอกสารการรับเงินและใบยืนยันการรับประกันภัยรถยนต์ของแพลตฟอร์ม ASN PROMPT เป็นของบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ?

แพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ ASN PROMPT ดำเนินงานภายใต้กลุ่มบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ถือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยทะเบียนเลขที่ ว 00027/2548 และบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ถือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตทะเบียนเลขที่ ช00003/2551 เพราะฉะนั้น เอกสารการรับเงิน และใบยืนยันการรับประกันภัยรถยนต์ จึงออกมาในนามบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)


เกี่ยวกับ “กรมธรรม์”

สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวใน กรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้า สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายละเอียดส่วนตัวได้ตลอดเวลา หากนายหน้าบุคคลไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเอง กรุณาติดต่อทีมงานบริการนายหน้า ASN PROMPT ผ่านช่องทางต่อไปนี้

FACEBOOK : ASN PROMPT

LINE : @ASNPROMPT

Email : Support@asnprompt.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-494-8384

นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าสามารถเปลี่ยนแปลงวันคุ้มครองได้หรือไม่ กรณีที่สั่งซื้อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว?

นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้า หลังจากชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงวันคุ้มครองได้ เพียงแจ้งให้ทีมงานบริการ ASN PROMPT ทราบล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดวันคุ้มครองเดิม ถ้าหากเลยวันคุ้มครองที่แจ้งไว้ในระบบแล้ว นายหน้าต้องแนบเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนแปลงวันความคุ้มครองดังต่อไปนี้

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน
 • สำเนาหน้ารายการจดทะเบียนรถของผู้เอาประกัน
 • รูปถ่ายรถยนต์คันที่ทำประกันภัย

กรมธรรม์เดิมของผู้เอาประกันภัย (ถ้ามี)

นายหน้าสามารถส่งเอกสารมาได้ที่ อีเมล์ : Support@asnprompt.com

สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้หรือไม่ ?

นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าสามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ตลอดเวลา โดยแจ้งให้ทีมงานบริการ ASN PROMPT ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมส่งเอกสารต่อไปนี้มาที่บริษัทตามที่อยู่ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้เอาประกัน
 • กรมธรรม์ฉบับจริง
 • สำเนาหน้าหน้าสมุดบัญชีของผู้เอาประกันเพื่อรับโอนค่าเบี้ยประกันภัยหลังจากหักค่าความคุ้มครองแล้ว

การยกเลิกมีผลตั้งแต่วันที่ทีมงานบริการ ASN PROMPT ได้รับเอกสารแจ้งยกเลิก หรือตามวันที่ระบุในเอกสาร การจ่ายคืนเบี้ยประกันหลังหักค่าความคุ้มครองจะถูกคำนวณตามตารางที่แสดงไว้ในกรมธรรม์ โดยบริษัทจะขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการยกเลิกกรมธรรม์ภาคสมัครใจ 500 บาท และค่าธรรมเนียมในการยกเลิกกรมธรรม์ภาคบังคับ 100 บาท

กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองเมื่อไร ?

หลังจากที่ได้ทำการสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว วันที่กรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครอง คือวันที่นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าได้ระบุไว้ในหน้าการสั่งซื้อ หรือเร็วที่สุด คือวันเดียวกันกับที่ลูกค้าชำระเงินผ่านบัตรเครดิต สำหรับประกันภัยชั้น 1 ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 -3 วัน (จะต้องมีการตรวจสภาพรถ) ประกันภัยประเภทอื่นคุ้มครองทันทีที่มีการชำระเงิน

ชื่อผู้เอาประกัน กับ ผู้ใช้รถจริงเป็นคนละคน ประกันจะคุ้มครองหรือไม่ ?

ชื่อผู้เอาประกันควรเป็นชื่อเจ้าของตามรายการจดทะเบียนรถ แต่ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์นั้นติดไปกับตัวรถ ไม่ได้ติดกับผู้เอาประกัน เช่น ในกรณีที่มีการขายรถต่อไปแล้ว ความคุ้มครองก็ยังมีผลอยู่จนกว่ากรมธรรม์จะหมดอายุ ดังนั้นในการใช้งานจริงใครขับก็ได้รับความคุ้มครองเหมือนกัน(แต่ทั้งนี้ต้องมีใบขับขี่ เมาไม่ขับ ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

เมื่อมีการแก้ไข ตกแต่ง ดัดแปลงรถที่เอาประกัน ต้องแจ้งบริษัทประกันหรือไม่ ?

จำเป็นต้องแจ้ง เนื่องจากตัวรถหรืออุปกรณ์ตกแต่งได้ต่างไปจากเดิม ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาการรับประกันภัย รวมถึงการจ่ายชดเชยค่าสินไหมที่ระบุในกรมธรรม์

ค่ารับผิดส่วนแรก (Deductible ดีดัก)คืออะไร ? แล้วต้องจ่ายตอนไหน ?

ค่ารับผิดส่วนแรกสามารถเรียกได้หลายอย่าง เช่น deduct (ดีดัก), excess (แอคเซส), accept (แอคเซ็ปท์) แต่ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนมีความหมายเหมือนกัน คือ จำนวนเงินที่ท่านต้องจ่ายให้กับบริษัทประกัน กรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถระบุคู่กรณีได้และต้องการนำรถเข้าซ่อม หากเป็นฝ่ายถูก ท่านไม่ต้องเสียค่ารับผิดชอบส่วนแรก


ตัวอย่าง : ทำประกันชั้น 1 โดยกรมธรรม์มีเงื่อนไขค่ารับผิดส่วนแรก 2,000 บาท หากเกิดอุบัติเหตุและลูกค้าเป็นฝ่ายผิด ลูกค้าต้องจ่ายเงินให้ประกันภัย 2,000 บาท / เหตุการณ์ เพื่อนำรถเข้าซ่อม


เกี่ยวกับ “การเคลมและสินไหมทดแทน”

ถ้าซื้อประกันกับ ASN จะมีปัญหาตอนเคลมไหม ?

ทุกกรมธรรม์ที่นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้า ซื้อผ่านแพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์กับทาง ASN นั้นเหมือนกับการซื้อกรมธรรม์แบบปกติทั่วไป ลูกค้าของนายหน้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันของประกันของประเภทหรือกรมธรรม์นั้น

ทำประกันภัย กับ ASN แล้วแจ้งเคลมกับใครได้บ้าง ?

นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าสามารถโทรแจ้งอุบัติเหตุหรือแจ้งเคลมกับบริษัทที่รับประกันภัยได้โดยตรง เพื่อที่ลูกค้าของนายหน้าจะได้ให้ข้อมูลการเกิดเหตุและแจ้งสถานที่เกิดเหตุให้กับบริษัทผู้รับประกันทำให้สามารถเคลมได้อย่างรวดเร็ว เบอร์ศูนย์รับแจ้งเหตุตรวจสอบได้ที่ใบยืนยันการรับประกันภัย

สำเนากรมธรรม์ที่ได้รับใช้เคลมได้หรือไม่ ?

สำเนากรมธรรม์ที่ได้รับใช้เคลมได้หรือไม่ ? สำเนากรมธรรม์ที่ออกจากแพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์ ASN PROMPT ที่จัดส่งให้ทางอีเมล์นั้น เสมือนกับกรมธรรม์ตัวจริง ดังนั้นลูกค้าของนายหน้าจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขการรับประกันภัยของประเภทหรือกรมธรรม์นั้น

ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างในการแจ้งเคลม ?

 1. ใบขับขี่ของผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ
 2. หน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ถ้าลูกค้าของนายหน้าซื้อประกันภัย ชั้น 1 บริษัทประกันภัยต้องตรวจสภาพรถหรือไม่ และมีเงื่อนไขคุ้มครองทันที่จะเป็นอย่างไร ?

ในกรณีที่ทำประกันภัยประเภท 1 และมีการเปลี่ยนบริษัทประกันภัยจะต้องได้รับการตรวจสภาพรถยนต์จากบริษัทผู้รับประกันรายใหม่ทุกครั้ง ทั้งนี้การตรวจสภาพรถยนต์ก็เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน หรือลูกค้าของนายหน้าเอง

เงื่อนไข : ความคุ้มครองทันทีจะเริ่มขึ้นเมื่อบริษัทได้รับค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยคุ้มครองทันทีเป็นประกันภัยประเภท 5 (ประกันชั้น 2+ หรือ 3+ ) คือ คุ้มครอง “เคลมสด” และหลังจากตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วความคุ้มครองจะถูกปรับเป็นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ชั้น1ทันที


เกี่ยวกับ “ บริการ ”

นายหน้าบุคคลจะเข้าถึงบริการ “ASN PROMPT” ได้อย่างไร ?

นายหน้าบุคคลจะเข้าใช้บริการ แพลตฟอร์มการขายประกันออนไลน์ ASN PROMPT ได้ที่ www.asnprompt.com ซึ่งสามารถเข้าผ่านทางอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook Laptop Smartphone และ Tablet ทั้งระบบ iOS และAndriod ใช้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

มาร่วมพูดคุย และร่วมกิจกรรมสนุกๆ กันได้ ผ่านช่องทางอื่นๆ ของ “ASN PROMPT”

FACEBOOK : ASN PROMPT

LINE : @ASNPROMPT

Email : Support@asnprompt.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-494-8384


เกี่ยวกับการชำระเงิน

นายหน้าบุคคลและลูกค้าของนายหน้าสามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางชำระเงินใดบ้าง ?

สามารถชำระค่าเบี้ยประกันได้หลากหลายช่องทาง ดังนี้

 • ชำระผ่าน QR code
 • ชำระเงินสดผ่านทุกช่องทางธนาคารที่สะดวก
 • ชำระผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่ร้านสะดวกซื้อ
 • ชำระผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวน และผ่อนชำระ 3 หรือ 6 เดือน

* การชำระผ่านบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวนและแบบผ่อนชำระมีค่าใช้จ่ายทางการเงินที่ถูกคิดโดยธนาคารผู้ให้บริการ

สั่งซื้อแล้วต้องชำระเงินภายในกี่วัน ?

หลังจากที่สั่งซื้อกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว การชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเหมาะสำหรับนายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าที่สามารถชำระได้ทันที หากนายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าเลือกชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ เช่น เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าจะต้องชำระหลังจากการสั่งซื้อไม่เกิน 1 วัน และต้องชำระเงินก่อนวันคุ้มครองอย่างน้อย 1 วัน

จะได้รับเอกสารอะไรบ้าง หลังชำระเงินเรียบร้อยแล้ว?

หลังจากชำระค่าเบี้ยประกันภัยเรียบร้อย นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้าจะได้รับ

เอกสารต่อไปนี้ผ่านทาง อีเมล์ : Support@asnprompt.com

 1. ใบเสร็จรับเงิน
 2. ใบยืนยันการรับประกันภัย
 3. ไฟล์ภาพกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ *
 4. ไฟล์ภาพกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)** (ในกรณีที่ลูกค้าซื้อประกันภัยภาคบังคับด้วย)

ถ้าต้องการเอกสารตัวจริงต้องทำอย่างไร ?

ทีมบริการของ ASN PROMPT จะจัดส่งเอกสารกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เฉพาะกรณีที่นายหน้าบุคคลหรือลูกค้าของนายหน้า เลือกที่จะรับเอกสารกรมธรรม์ภาคสมัครใจฉบับจริง

โดยลูกค้าต้องชำระค่าบริการดำเนินการจัดส่งเอกสาร 50 บาท


หมายเหตุเอกสาร

ทำไมต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนในการแจ้งต่อประกันภัยรถยนต์ ?

เนื่องด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้กำหนดให้บริษัทประกันภัยทุกแห่งต้องประกาศใช้นโยบายด้านการป้องกันและตรวจสอบลูกค้าของนายหน้าทุกรายที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ต่อทุนประกันตั้งแต่ 7 แสนบาท ขึ้นไปให้จัดขึ้นในกลุ่มเสี่ยง โดยลูกค้าของนายหน้าจะต้องแสดงตนโดยแนบเอกสารบัตรประชาชนเพื่อให้ประกันภัยได้ตรวจสอบ


Browsers and devices

Mobile devices

Chrome Firefox Safari Android Browser & WebView Microsoft Edge
Android Supported Supported N/A Android v5.0+ supported Supported
iOS Supported Supported Supported N/A Supported
Windows 10 Mobile N/A N/A N/A N/A Supported

Desktop browsers

Chrome Firefox Internet Explorer Microsoft Edge Opera Safari
Android Supported Supported N/A N/A Supported Supported
Windows Supported Supported Supported, IE10+ Supported Supported Not supported