ร้านค้าขาย พ.ร.บ. / ต่อประกันภัย
ศูนย์ไปรษณีย์เอกชน / Services Kiosk

ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็นร้านขายประกันตามสำนักงาน ขนส่ง ร้านตรวจดูแลรถ ร้านซ่อมรถหรือร้านขาย อุปกรณ์เกี่ยวกับรถ นอกจากให้บริการเกี่ยวกับ รถแล้ว ก็สามารถสร้างรายได้จากการเป็นนายหน้า อิสระกับ ASN ได้แต่ต้องมีใบอนุญาตนายหน้า ในการขายด้วยเท่านั้นจึงสามารถทำการขายได้

สมัครเป็นนายหน้าบุคคล