ตรอ./อู่ซ่อมรถทั่วไป
คือใคร และทำอะไร

ตรอ. คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชนจะมีการขาย พรบ.และประกันภาคสมัครใจ เนื่องจากรถยนต์เมื่อ ครบกำหนด 7 ปีขึ้นไป หรือ รถมอเตอร์ไซค์ เมื่อครบ กำหนด 5 ปีขึ้นไป ต้องมาตรวจสภาพรถ และต้องต่อภาษี ซึ่งจะต่อภาษีได้ต้องมี พรบ. ดังนั้น ตรอ. จึงสามารถที่จะสมัครเป็นนายหน้าบุคคลกับ ASN เพื่อส่งมอบความคุ้มค่ากับเบี้ยราคาถูกให้กับลูกค้าและ ตรอ.เองก็จะได้รับผลตอบแทนสูงเช่นกัน แต่ต้อง มีใบอนุญาตนายหน้าในการขายด้วยเท่านั้นจึง สามารถทำการขายได

สมัครเป็นนายหน้าบุคคล