ข่าวสารและบทความ

โปรโมชั่น สำหรับตัวแทน ASN PROMPT

On Mar 05, 2020
โปรโมชั่น สำหรับตัวแทน ASN PROMPT

โปรโมชั่น ประกันรถยนต์ชั้น 1 ซ่อมอู่และซ่อมห้าง จากสินทรัพย์ประกันภัย แจกทันทีบัตร Tesco Lotus ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 1 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 (นับเฉพาะงาน New เท่านั้น) โดยยึดจากวันคุ้มครองกรมธรรม์