ข่าวสารและบทความ

อีกทางเลือกสำหรับการผ่อนชำระเงินสด

On May 03, 2019
อีกทางเลือกสำหรับการผ่อนชำระเงินสด

การผ่อนชำระ ASN PROMPT ทำรายการง่ายๆ ได้ที่ ASN PROMPT เปิดช่องทางการชำระเงินให้ตัวแทนสามารถนำเสนอทางเลือกการชำระเงินที่หลากหลายโดยไม่ใช้บัตรเครดิต ก็ผ่อนได้ ด้วยการผ่อนชำระเงินสด แม้ผู้เอาประกันภัยไม่มีบัตรเครดิต ก็สามารถทำรายการสั่งซื้อได้ที่ www.asnprompt.com โดยชำระเงินหลากหลายช่องทางด้วย QR Code, K-Plus,ฺ Counter Bank และ Counter Service

ขั้นตอนการผ่อนชำระ

เงื่อนไขการผ่อนชำระ

เอกสารยืนยันการผ่อนชำระ

การชำระเงิน

ยอดเงินที่แบ่งจ่ายได้

ระบบการแจ้งเตือนก่อนถึงวันชำระ

การจัดส่งเอกสาร

การจ่ายผลตอบแทน