ข่าวสารและบทความ

ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้าง ?

On Jun 14, 2018
ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็นประเภทอะไรบ้าง ?

ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ
ชื่อก็บอกว่าประกันสมัครใจ จะมีหรือไม่มีก็ได้ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเจ้าของรถ แต่มีไว้เพื่อ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์“ดูแลรถเราเวลาเกิดอุบัติเหตุ เฉี่ยว ชน พลิกคว่ำ แล้ว เสียหาย ซ่อมแซม / หาอะไหล่ทดแทน / ชดใช้เป็นเงิน” (ที่เรารู้จักใน ประกันชั้น 1,2,2+,3,3+ )


ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ พ.ร.บ.
พ.ร.บ. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
คือกฏหมายที่คุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย ผู้ประสบภัยจากรถเนื่องจากอุบัติเหตุเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน

บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขับรถไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. ต้องระวางโทษไม่เกิน 10,000 บาท