รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย

โทรแจ้งเคลม :

ที่อยู่ :

  • access_time โทรศัพท์ : 08-1458-6884
    โทรสาร : 0 2230 6027
  • web เว็บไซต์ :
  • email อีเมล :

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TSI ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2485 โดยดําริของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ซึ่งได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการมี บริษัทประกันภัยที่เป็นของคนไทย จึงได้ดําเนินการจัดตั้งบริษัทเพื่อดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยมีพระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ดํารงตําแหน่ง นายกกรรมการ ท่านแรก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า ประกันประเภทอื่นๆ ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยโจรกรรม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม