รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย

โทรแจ้งเคลม :

ที่อยู่ :

  • access_time โทรศัพท์ : 02-2534141
    โทรสาร : 02-2534141
  • web เว็บไซต์ :
  • email อีเมล :

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) THAI PATTANA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ย้อนกลับในช่วงปี พ.ศ. 2490 ที่ถือเป็นยุคแรกเริ่มของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีการจัดตั้งสถาบันประกันภัยหลายบริษัท และ "ไทยพัฒนาประกันภัย" ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคบุกเบิกนี้ โดยเริ่มดำเนินธุรกิจรับประกันอัคคีภัยเป็นอันดับแรก ด้วยทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท เริ่มแรก บริษัทฯ ของเราตั้งอยู่บริเวณท่าน้ำราชวงศ์ ถนนทรงวาด เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าผลิตผลทางการเกษตร และต่อมาเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจการประกันภัย เราจึงได้ย้ายมาอยู่ที่ย่านสวนมะลิ ถนนเฉลิมเขต 2 และในปี พ.ศ. 2517 บริษัทฯ ได้ย้ายสำนักงานใหญ่ อีกครั้งมาอยู่ ณ อาคารสมสุข ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านการเงินที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพฯ ในยุคสมัยนั้น ปัจจุบัน บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบการประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมประกันวินาศโดยถือนโยบายการบริการที่ดีตลอดมากว่า 70 ปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ด้วยทุนจดทะเบียน 234,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 4 หรือถนนนานาใต้ พร้อมด้วยมากกว่า 30 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามนโยบาย "บริการเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วประเทศ"

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยจักรยานยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยอิสรภาพ ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม