รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.ธนชาตประกันภัย

โทรแจ้งเคลม : 0-2308-9300 กด 1 ,0-2662-8999

ที่อยู่ : เลขที่ 999/1 เดอะไนน์ทาวเวอร์ ถนน พระราม 9แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 ตามนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมของประเทศ ต่อการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยด้วยทุนจดทะเบียนปัจจุบันชำระเต็ม 740 ล้านบาท โดยเป็นบริษัทในเครือ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินตามหลักเกณฑ์การกำกับแบบรวมกลุ่มพร้อมกันนั้นเอง ธนาคารแห่งโนวาสโกเทีย เอเชีย ลิมิเต็ด (BNSAL) ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนในการบริหารธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มปัจจุบันเราให้บริการ การประกันวินาศภัย (Non – Life Insurance) ทุกประเภท พัฒนาบุคลากรให้มี คุณภาพประกันภัย โดยมีแนวนโยบายที่จะนำเสนอบริการประกันภัยในรูปแบบใหม่โดยเน้นการพัฒนาและ การบริการเพื่อให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ (Customer Centric)

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  1. ประกันภัยรถยนต์
  2. ประกันภัย พ.ร.บ.
  3. ประกันสุขภาพ (มะเร็ง)
  4. ประกันอุบัติเหตุ

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม