รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.เอฟดับบลิวดีประกันภัย

โทรแจ้งเคลม : 02-202-9500,02-760-9500

ที่อยู่ : เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษกแขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อว่า บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้ง รวม 7 ท่านนำโดยเจ้าพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1-3 หัวมุมถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภทรวมทั้งการรับประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อ

ในปี 2537 กลุ่มของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้การสนับสนุนการขยายงานของบริษัท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามซิตี้ อินชัวรันส์ จำกัด พร้อมกับเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 40 ล้านบาท

ในปี 2547 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก สยามซิตี้ อินชัวรันส์ เป็น บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด จนกระทั่งในในปี 2554 ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ควบรวมกิจการเข้ากับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) และในปีเดียวกันนั้น ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีการเปิดขายหุ้นสามัญของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ให้กับผู้สนใจ

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 กลุ่มพานิชชีวะ นำโดย นายสมบัติ พานิชชีวะ เข้าถือหุ้นของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด และในปีถัดมา บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 40 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ได้แปรสภาพเป็น บริษัทมหาชนจํากัด

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า และผู้ถือหุ้นและในกลุ่มสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้สร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

  1. ประกันภัยรถยนต์
  2. ประกันภัยอุบัติเหตุ
  3. ประกันภัยการเดินทาง
  4. ประกันภัยบ้าน
  5. ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม
  6. ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
  7. ประกันเบ็ดเตล็ด
  8. ประกันภัยทรัพย์สิน

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม