รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.นวกิจประกันภัย

โทรแจ้งเคลม :

ที่อยู่ :

  • access_time โทรศัพท์ : 026647755
    โทรสาร : 26367999
  • web เว็บไซต์ :
  • email อีเมล :

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยคนไทย ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 80 ปี ปัจจุบัน บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 350 ล้านบาท โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 100/47-55, 90/3-6 อาคารสาธรนคร ชั้น 25-27 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 25 แห่ง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า ประกันประเภทอื่นๆ ประกันภัยขนส่งทางทะเล ประกันภัยการเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ประกันภัยโจรกรรม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม