รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.เมืองไทยประกันภัย

โทรแจ้งเคลม : 1484 กด 1

ที่อยู่ : เลขที่ 252 ตึกเมืองไทยภัทร ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 เป็นบริษัทประกันวินาศภัยระดับแนวหน้าของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” การเปิดบันทึกหน้าใหม่ในครั้งนี้ เกิดจาก “การควบกิจการระหว่าง บริษัท ภัทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัยจำกัด” เป็นการผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์ของธุรกิจประกันวินาศภัย เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ และการให้บริการโดยรวมความเชี่ยวชาญของทั้ง 2 บริษัท ให้ส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันอย่างลงตัว รวมไปถึงการแสดงความพร้อมเพื่อสนองตอบนโยบายการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัยในอนาคตอันใกล้

ด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นเพื่อประกาศชื่อสู่ความเป็นบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำอันดับต้นของประเทศและเป็นบริษัทที่มีความั่นคง จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 590 ล้านบาทรวมไปถึงเป็นบริษัทประกันวินาศภัยของคนไทยที่มีการบริหารงานด้วยหลักจริยธรรมและความโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ในวงการประกันภัย รับประกันได้จากรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยบริหารงานดีเด่นอันดับ 2 ประจำปี 2554 (2 ปีซ้อน: 2554-2555) ซึ่งถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติแห่งปีที่บริษัทฯ

ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับรอยยิ้มของทุกคน ดังสโลแกนที่ว่า “เมืองไทยประกันภัย ยิ้มได้เมื่อภัยมา”

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 1. ประกันภัยรถยนต์
 2. ประกันภัยการเดินทาง
 3. ประกันอัคคีภัยและทรัพย์สิน
 4. ประกันภัยการขนส่งทางทะเลและอากาศ
 5. ประกันภัยการเดินทาง
 6. ประกันภัยสำหรับภาคธุรกิจ
 7. ประกันภัยอื่นฯ
  • ประกันภัยรถจักรยาน
  • ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
  • ประกันภัยกอล์ฟ

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่อศูนย์ซ่อม/ อู่คู่สัญญา