รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย)

โทรแจ้งเคลม : 1259

ที่อยู่ : เลขที่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 • access_time โทรศัพท์ : 0 2788 8888
  โทรสาร : 0 2318 8550
 • web เว็บไซต์ : https://www.msig-thai.com
 • email อีเมล : customercare@th.msig-asia.com

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็ม เอส ไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดใน เดือนตุลาคม 2555 และเป็นสมาชิกหนึ่งในกลุ่มบริษัทประกันภัย MS&AD ด้วยเบี้ยประกันภัยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมากกว่าสามพันล้านบาท ต่อปีในปัจจุบัน บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี MSIG เป็นบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติชั้นนำในประเทศไทย ที่พร้อมให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภท เช่น ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทรัพย์สิน ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยการขนส่งทางบก, ทางอากาศ และทางทะเล ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอื่นๆ ด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการแก่ลูกค้าส่วนบุคคล และลูกค้ากลุ่มบรรษัททั้งชาวไทยและต่างชาติ ทั้งนี้บริษัทฯมีช่องทางการตลาดที่ หลากหลาย เช่น นายหน้าประกันภัยตัวแทนประกันภัย ธนาคารคู่ค้า ตลอดจนลูกค้าที่ทำประกันภัยตรงกับบริษัท โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและมีเครือข่ายสาขากว่า 20 สาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ดียิ่ง ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 1. ประกันภัยรถยนต์
 2. ประกันภัยที่อยู่อาศัย
 3. ประกันภัยการเดิน
 4. ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
 5. ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ
 6. ประกันภัยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
 7. ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า
 8. ประกันภัยทรัพย์สินทางธุรกิจ
 9. ประกันภัยทางวิศวกรรม
 10. ประกันความรับผิดชอบทางกฏหมาย
 11. ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ
 12. ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม