รายละเอียดบริษัทประกันภัย

บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย

โทรแจ้งเคลม : 0-2640-4500

ที่อยู่ : เลขที่ 2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 อาคารนอร์ธปาร์ค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

 • access_time โทรศัพท์ : 0-25559081
  โทรสาร :
 • web เว็บไซต์ : https://www.samaggi.co.th
 • email อีเมล : samaggi@samaggi.co.th

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 และต่อมาได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะบริษัทประกันภัยรถยนต์ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อมและการประกันภัย อุบัติเหตุส่วนบุคคล บริษัทแห่งนี้ถือเป็นผู้นำที่สำคัญในตลาดประกันภัยในประเทศไทย โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์มากมายซึ่งรวมถึงการประ กัน อัคคีภัยการรับประกันภัยทางทะเลการรับประกันภัยรถยนต์ และการรับ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลผ่านทางธนาคาร ตัวแทนอิสระ และเครือ ข่ายสาขาของบริษัทกว่า 15 สาขาทั่วประเทศ

ในปี 2559 บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้มีการประกาศเปลี่ยน ชื่อเป็น บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ การเปลี่ยนชื่อ บริษัทในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการของ The Chubb Corporation โดย ACE Limited ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทก้าวสู่การเป็นผู้นำ ด้านธุรกิจประกันภัย ระดับโลก ดำเนินธุรกิจใน 54 ประเทศทั่วโลกภาย ใต้ชื่อ Chubb ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง โดยหัวใจหลักที่สำคัญของบริษัทมุ่ง เน้นความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ได้แก่ การพิจารณารับ ประกันภัย การให้บริการและการ ดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

 1. ประกันชีวิต
 2. ประกันแบบสะสมทรัพย์
 3. ประกันเพื่อการศึกษาบุตร
 4. ประกันเพื่อวางแผนเกษียณ
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ประกันอุบัติเหตุ
 7. ประกันเบ็ดเตล็ด
 8. ประกันภัยรถยนต์
 9. ประกันภัยอื่นๆ
  • ประกันโรคร้ายแรง,ประกันคุ้มครองสุขภาพแบบชดเชยรายได้
  • ประกันสุขภาพแบบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยใน ดีไลท์แคร์ (HSD),
  • ประกันภัยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์, ประกันแบบยกเว้นการชำระเบี้ย

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม

รายชื่ออู่คู่สัญญา/ศูนย์ซ่อม